‘Monique Zonneveld Acupunctuur’ wil uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Download hieronder de toestemmingsformulieren die Monique Zonneveld hanteert bij het verwerken van persoonsgegevens en behandeling. Dit toestemmingsformulier beschrijft welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en hoe deze worden bewaard en beschermd.

Toestemmingsformulier verwerken persoonsgegevens en behandeling
Toestemmingsformulier verwerken persoonsgegevens en behandeling – ouder(s) – verzorger(s) bij patienten jonger dan 16 jaar (24 mei 2018)