Klachten
Als praktiserend lid van de NVA is ‘Monique Zonneveld Acupunctuur’ aangesloten bij de KAB-koepel en Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het Ministerie van VWS en voldoet aan de eisen van de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Informatie over de NVA-Klachtenprocedure vindt u hier.